• De leerling wordt aan het eind van het 3e leerjaar geïnformeerd door de vo-school.
• De leerling ontvangt medio september via de mail een account voor de website.
• Vanaf dat moment kan de leerling kiezen welke opleiding hij/zij wil bezoeken.
• De leerling kan tijdens de Leerlingbezoekdagen één opleiding bezoeken.
• De leerling bepaalt zelf de beschikbare datum en tijdstip en meldt zich aan.
• De leerling ontvangt een aanmeldbevestiging.
• De leerling heeft éénmalig de kans deze aanmelding te annuleren.
• De leerling ontvangt in de week van de Leerlingbezoekdagen de definitieve uitnodiging.
• De leerling reist zelfstandig en op eigen kosten naar de mbo-school op genoemde locatie.
• De opleiding houdt de presentie bij.
• De leerling ontvangt tijdens de Leerlingbezoekdagen een enquête. 

Exacte data worden gecommuniceerd via de decaan of mentor op de vo-school.