De Leerlingbezoekdagen zijn géén herhaling van een open dag of een beroepen- en opleidingenmarkt.

“Tijdens de Leerlingbezoekdagen gaat het meer om ervaren en sfeer proeven.”

De leerling krijgt antwoord op de vragen die geformuleerd zijn onder het kopje “doelstelling”.

Het aangeboden programma, tijdens de Leerlingbezoekdagen, bevat de volgende onderdelen:

• Ontvangst en een introductie van de opleiding.
• Theorieles.
• Praktijkles.
• Rondleiding
• Evaluatie
• Afsluiting