Uit onderzoek is naar voren gekomen dat veel leerlingen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs uitvallen of van opleiding veranderen omdat het beeld dat zij hadden van de gekozen opleiding niet klopt met de werkelijkheid.

De Leerlingbezoekdagen zijn een middel voor leerlingen om een duidelijk beeld te krijgen van de opleiding waar ze zich willen inschrijven.

Een leerling heeft een goed beeld van een opleiding, als hij/zij weet:
• Wat de inhoud van de opleiding is
• Hoe er wordt lesgegeven
• Hoe het contact is tussen een docent en een student (begeleiding)
• In welke mate de opleiding praktijkgericht is
• Welke zelfstandigheid er van hem/haar gevraagd wordt
• Of het beroepsbeeld reëel is.