Bouwen, wonen en Interieur
Meer informatie
over dit domein
Dienstverlening en producten
Meer informatie
over dit domein
Economie en ondernemers
Meer informatie
over dit domein
Groen
Meer informatie
over dit domein
Horeca, bakkerij en recreatie
Meer informatie
over dit domein
Maritiem en techniek
Meer informatie
over dit domein
Media, vormgeving en ICT
Meer informatie
over dit domein
Mobiliteit en transport
Meer informatie
over dit domein
Produceren, installeren en energie (techniek)
Meer informatie
over dit domein
Zorg en welzijn
Meer informatie
over dit domein

Leerlingbezoekdagen in beeld

 

In deze video geven leerlingen aan hoe zij de Leerlingbezoekdagen hebben ervaren.

SVO vakopleiding food
VONK
Regio College
Horizon College
Media College Amsterdam
ROC van Amsterdam
Nova College
Hout- en Meubileringscollege